Род Quercus – Храстови

Род храстова обухвата око 500 врста зимзеленог или листопадног дрвећа у умереним, суптропским и тропским областима Евроазије, затим у Северној, Средњој и Јужној Америци, као и у северној Африци. У флори Србије заступљено је десет врста.

Quercus robur – Лужњак

Листопадно дрво високо 30–40 m, чак и до 50 m, са прешником стабла и преко 2,5 m. Ова врста достиже старост и до 2000 година. Кора стабла је у младости глатка, док је касније уздужно испуцала дубоким попречно плитким браздама. Крошња је широка, неправилна, врло разграната са неправилним, кривим и коленасто савијеним гранама. Цвета у априлу и мају, а плодоноси у септембру и октобру.

Најчешће је распрострањен на илувијално-делувијалном земљишту у низијама и долинама, или благо брежуљкастом терену.

Ова врста је осетљива на касне мразеве. Подноси високе температуре за време жарког континенталног лета. Отпоран је према ветру и диму. У погледу висинског распрострањења лужњак је низијска врста, али се у јужним деловима свога ареала налази и на већим надморским висинама. У Пиринејима је забележен на 1.200 m надморске висине.

Лужњак је врста храста са највреднијим дрветом. Користи се за грађу и намештај. Поједини његови делови користе се за добијање танина.

Храст Лужњак